Ceník mateřské školy a jeslí Domeček v Benešově

Ceník platný pro dětí pro školní rok 2021/2022

 

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ - ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE ZDE


CENA JE PAUŠÁLNÍ A  ZAHRNUJE:

Výuku angličtiny s lektorem jazykové školy 

pronájem a vybavení prostoru školičky

náklady učitelek na výchovu a vzdělání

výtvarný a jiný materiál
didaktické a motorické pomůcky
hygienické potřeby /mýdlo, ručníky, papírové kapesníčky, toaletní papír, ložní prádlo dětí
pojištění
celodenní pitný režim
celodenní strava /svačina,oběd, svačina/, polodenní strava dle docházky

CENA NEZAHRNUJE:
zájmové kroužky nad rámec denního programu ( keramika,učebnice angličtiny,  jóga)
výlety, profesionální fotografování dětí
aktivity mimo školku, plavání, solná jeskyně, divadla, ekoprogramy, jízdy na koních plenky a vlhčené ubrousky

JEDNORÁZOVÉ HLÍDÁNÍ: 100,- Kč/hod (po předchozí telefonické domluvě)

Ukončení docházky do školičky v průběhu školního roku je nutné oznámit ředitelce písemnou formou, a to s měsíčním předstihem. Měsíční výpovědní lhůta začíná běžet od následujícího měsíce po podání výpovědi.

Slevy: sourozeneckou slevu neposkytujeme

Typ docházky je třeba zvolit nejpozději při předání přihlášky do mateřské školky.
Neurčujeme termíny zápisu, termín zápisu je ten, který se hodí Vám.

Školku lze navštívit kdykoli po telefonické domluvě.

Nepřítomnost/ Absence:
V PŘÍPADĚ ABSENCE SE UHRAZENÉ ŠKOLNÉ NEVRACÍ, JE VŠAK MOŽNO INDIVIDUÁLNĚ DOHODNOUT NAHRAZENÍ DOCHÁZKY A TO POUZE V DANÉM MĚSÍCI,V PŘÍPADĚ ABSENCE CELÝ MĚSÍC JE NÁHRADA 50% PŘI PŘEDLOŽENÍ POTVRZENÍ OD LÉKAŘE O ABSENCI.

Dovolená nemá vliv na cenu školného a školné se o dovolenou nesnižuje.

JEDNORÁZOVÝ VSTUP DO ŠKOLIČKY mimo uhrazený a smluvený den docházky je 500,-Kč bez stravy, - Není určeno pro pravidelnou docházku, je omezeno na nahodilé 4 vstupy do měsíce maximálně.

Stravné je zahrnuto v ceně školného a je účtováno pouze v případně pozdní nebo žádné omluvy v den docházky do 7.00 hodin:
celodenní 83,-Kč den (2x 16,- Kč svačinka, 50,-Kč oběd)
polodenní 66,-Kč den (1x16,-Kč svačinka, 50,-Kč oběd)

Platební podmínky

  • Školné je splatné vždy mezi 15-31 dne v měsíci předem v hotovosti nebo převodem na účet číslo  107-3938280297/0100 tak, aby byla platba připsána na účet provozovatele nejpozději do 31.dne příslušného měsíce pod variabilním symbolem jímž je rodné číslo dítěte a ve zprávě pro příjemce je uvedeno jméno dítěte.
  • Pokud není uhrazeno včas, bude účtováno 10% denně z celkové částky až do zaplacení.
  • Pokud není úhrada provedena ani do posledního dne v měsíci, dítě je bez náhrady vyloučeno.
  • Za každou započatou půlhodinu mimo provozní hodiny Mateřské školy Domeček  účtujeme 150,- Kč.