Domeček získal akreditaci MŠMT

Domeček získal akreditaci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy

Vážení rodiče, prarodiče, tetičky a strýčkové, příznivci našich školiček,  ... známá písnička by mohla pokračovat ten dělá to a ten zas ono .... a protože my to děláme dobře a kvalitně, dovolujeme si vám oznámit tuto skvělou zprávu.

Mateřská škola DOMEČEK je s účinností od 1.9.2015 Akreditovaná Ministerstvem školství, tělovýchovy a sportu a zapsána v rejstříku škol a školských zařízení.


Jsme první soukromá mateřská škola v Benešově s akreditací MŠMT, nejsme a ani jsme nebyli pouze hlídací zařízení pro děti nepřijaté do státních mateřských škol, jsme MATEŘSKÁ ŠKOLA.

Tento fakt na nás klade vyšší a vyšší nároky v poskytované péči a službách. Jsme pod velmi přísným dohledem všech příslušných institucí, ale hlavně pod dohledem České školské inspekce. Naplňování výchovně vzdělávacích cílů a rozvoj vašich dětí byl, je a bude naším prvořadým úkolem a rádi vám to dokážeme.

Těšíme se na vás a na nové předškoláky.

Markéta Lukáčová, ředitelka a zakladatelka MŠ Domeček

Comments are closed.