Denní program

Rozvrh hodin

07:00 - 09:00 - příchod dětí - Raníček (povídání, protažení jóga, volná hra v herně, čekání na kamarády)
09:00 - 09:30 - svačina
09:30 - 10:45 - dopolední činnost dle programu
10:45 - 11:45 - procházka, pobyt v tělocvičně, nebo pobyt na hřišti ( dle počasí)
11:45 - 12:00 - hygiena, příprava na oběd
12:00 - 13:00 - oběd, čištění zoubků, odchod dětí z dopol. bloku
13:00 - 14:30 - pohádka, odpočinek a spánek, případně pro "nespavce" volná hra
14:30 - 15:00 - svačina
15:00 - 16:30 - odpolední činnost dle programu
16:30 - 17:30 - volná hra v herně nebo na hřišti, odchod dětí domů

Program dle ŠVP