Aktivity dětí ve školičce

Volný čas dětí se snažíme maximálně využít v podobě činností a aktivit, jako jsou:

 •  hrátky s  angličtinou  - nenásilná forma - písničky a říkanky, obrázky
 • celoroční plavecká školička pro děti
 • denně procházka a pobyt venku na hřišti
 • denně pohybové chvilky, zdravotní cvičení, cvičení s náčiním i nářadím
 • denně rozvoj jemné a hrubé motoriky - aktivity modelování, třídění, manipulace s předměty
 • hudební aktivity - zpěv s piánem, doprovod na hudební nástroje, rytmická cvičení
 • tvořivé výtvarné a pracovní činnosti
 • Dýňodlabání
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka
 • Karnevalový rej
 • Čarodějnice
 • návštěva policisty
 • výlet za hasiči do požární stanice
 • výlety za zvířátky na farmu
 • jízdy na ponících
 • výlety na Konopiště
 • piknik
 • spinkání ve školičce