Vzdělávací program

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 – 2016
Motto „ Dívej se, tvoř a povídej…“

ŠVP vypracovaný ředitelkou mateřské školky Domeček je připraven na období 2 let, ale pokud pedagogové zapojí do vzdělávacího obsahu i témata, se kterými přišly spontánně děti, může se toto období prodloužit.  Pedagog má právo rozhodnout se, na které integrované bloky se zaměří, které použije a které nikoli. Bloky jsou pojaty tak aby byl nechán prostor pro tvořivost, experimentaci a netradiční nápady. Konkrétní náplň tematických celků si pedagog určuje sám podle nabídky integrovaných bloků
zmíněných ve ŠVP a rozpracovaných v Třídním vzdělávacím plánu (TVP).
Mateřská škola Domeček je složena ze dvou tříd, a to školičky - kterou navštěvují děti
4-6leté, a miniškoličky – kterou navštěvují děti 2-3leté. ŠVP je tematicky
sestaven pro obě skupiny a učitelky si jej konkretizují na svou skupinu dětí.
Cíle-záměry a kompetence jako výstupy, jsou uvedeny v ŠVP. V TVP jsou pak
rozepsané tematické celky, činnosti a aktivity. Součástí jsou dohodnutá pravidla
společného soužití, naznačení programů a aktivit, organizace dne- hry,
komunikační kruh, činnosti, projekty a programy