Petra je součástí týmu od října 2017.

Vystudovala ekonomický obor, ale vždy se chtěla věnovat dětem, protože její maminka je učitelka. Dětem se věnuje už mnoho let.

Je to profesionální chůva s akreditací " Chůva pro děti od 0-15 let"

 Vystudovala Pedagogickou fakultu v Plzni obor - Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Dále studuje soukromou střední pedagogickou školu v Praze, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Dále studuje kvalifikační ředitelské studium pro ředitelka MŠ a ZŠ.

Velice se ráda věnuje tvořivým, výtvarným aktivitám. Děti učí novým tanečkům a pohybovým hrám.

Je maminkou Míši - 4 roky