Domeček získal akreditaci MŠMT

Domeček získal akreditaci MŠMT

Vážení rodiče, prarodiče, tetičky a strýčkové, příznivci našich školiček,  … známá písnička by mohla pokračovat ten dělá to a ten zas ono …. a protože my to děláme dobře a kvalitně, tak již léta platí níže napsané.

Mateřská škola DOMEČEK je s účinností od 1.9.2015 akreditovaná Ministerstvem školství, tělovýchovy a sportu a zapsána v rejstříku škol a školských zařízení.

Nejsme a ani jsme nebyli pouze hlídací zařízení pro děti nepřijaté do státních mateřských škol, jsme MATEŘSKÁ ŠKOLA.

Tento fakt na nás klade vyšší a vyšší nároky v poskytované péči a službách. Jsme pod velmi přísným dohledem všech příslušných institucí, ale hlavně pod dohledem České školské inspekce. Naplňování výchovně vzdělávacích cílů a rozvoj vašich dětí byl, je a bude naším prvořadým úkolem a rádi vám to dokážeme.

Stále i po letech si držíme vysoký standard a spokojenost dětí i rodičů s úrovní našich služeb je toho výsledkem.

Neslevili jsme, ba naopak garantujeme vám nejvyšší možné standardy výchovného a výukového procesu vašich dětí. I po letech potvrzujeme náš trend a vizi, kdy jsme zaměřeni na kvalitu a zároveň tak potvrzujeme, že nejsme a ani jsme nebyli pouze hlídací zařízení pro děti nepřijaté do státních mateřských škol, jsme plnohodnotná MATEŘSKÁ ŠKOLA.

Buďte s námi u toho -  u nás naleznete JISTOTU, STABILITU a PROFESIONALITU.

Těšíme se na vás a na nové předškoláky.

Markéta Lukáčová, ředitelka a zakladatelka MŠ Domeček

Comments are closed.