O Domečku

Jsme soukromá školka a jesle pro děti od 1,5 do 6 let s kapacitou 25 dětí, již od roku 2010 zajišťujeme péči o děti s bohatým programem zaměřeným na individualitu dětí.
Hravou a zábavnou formou se podílíme společně s rodinou na rozvoji osobnosti dítěte.
Školička Domeček se nachází v klidné části Prahy 9 Kyje s parkováním před školičkou. Součástí školičky je také hojně využívaná přilehlá zahrada se vzrostlými stromy a vlastní zahrádkou na pěstování zeleniny. Příhodná pozice na hlavním tahu po ulici Českobrodská rovněž vyhovuje rodičům, kteří za prací dojíždějí z přilehlých oblastí ve směru od Úval, Českého Brodu či Kolína i proto rádi používáme slogan "Mateřská škola a jesle pro Prahu 9 a okolí"

Při práci s dětmi využíváme tématicky zaměřené programové bloky s mnoha aktivitami. Vedeme děti k samostatnosti, zdravému životnímu stylu, ke spolupráci a kamarádskému vztahu k ostatním dětem. Podporujeme rozvoj jejich tvůrčích schopností a fantazie a nenásilnou integraci dětí do kolektivu.

 

NAŠE PŘEDNOSTI

Naše školka Domeček poskytuje klidné, přátelské, vstřícné a empatické prostředí. Nejen proto, že máme k dispozici rodinný dům s vlastní zahradou ale i proto, že všeobecná pohodová atmosféra vytvářená našimi "tetami", které mají mnoho jak pedagogických tak i praktických zkušeností z výchovy vlastních dětí a vědí tak jak zareagovat v nejrůznějších situacích, na vás dýchá při každé návštěvě. Tety a pedagogové jsou do naší školky pečlivě vybírány. Musí projevit nejen pedagogickou erudici a zkušenost, ale musí být též laskavé a trpělivé, obdařené uměním naslouchat dítěti.

Zastáváme tyto zásady přístupu k dětem, rodičům i vzdělávacímu procesu:

 • velice individuální adaptace dítěte (na nové prostředí školičky, na skupinu dětí i na tety, jako na nové dospělé v jeho životě)
 • postupné budování pocitu jistoty a důvěry, které jsou pro dítě v tomto věku klíčové
 • respektující prostředí, vybudované společně s dětmi
 • poskytujeme zpětnou vazbu rodičům o pokrocích jejich dítěte na individuální bázi
 • aplikujeme všestranně podporující výchovně vzdělávací program dle požadavků RVP PV
 • naše učitelky jsou nejen kvalifikované, ale hlavně empatické, laskavé a milující
 • zaměřujeme se na rozvoj sebeobsluhy a hygieny
 • z výchovně vzdělávacího hlediska zprostředkováváme svět kolem nás formou hry, hudby, výtvarného tvoření, tance a cvičení
 • ve školičce se zaměřujeme na všestranný rozvoj dítěte a učení se prožitkem, formou aktivit: (keramika, kulturní akce, návštěvy solné jeskyně, angličtina)
 • učíme děti respektující komunikaci, kladnému řešení konfliktů a ohleduplnosti
 • podporujeme děti v samostatnosti a vedeme je k nalezení řešení jejich obtíží a problémů

 

Pohled z ulice Herdovská

Domecek Kyje

 

Náš tým