Jesle Domeček jsme tvořili tak, abychom našim nejmenším vytvořili skutečný druhý domov. Jesle Domeček jsou připraveny na péči o děti od 18 měsíců do 3 let. O nejmenší pečují naše tety - zdravotní sestry a o větší děti profesionální pedagogové.

Pro děti je v interiéru jeslí připraveno příjemné, klidné, bezpečné prostředí, které je vybaveno kombinací hraček a vzdělávacích pomůcek tak, aby se děti cítily jako doma a zároveň s naší pomocí rozvíjely své schopnosti a dovednosti. Jesle Domeček sídlí v příjemném prostředí velkého rodinného domu s velkou zahradou v Praze 9 Kyjích, na adrese Herdovská 806/1.

Důraz klademe na adaptaci dětí na skupinu vrstevníků a autoritu cizího dospělého, zdokonalení sebeobsluhy a schopnosti soustředěně pracovat. Respektujeme, že v tomto věku děti ještě nemají cílenou pozornost a činnosti se tedy rychle střídají, aby byly pro děti přitažlivé a zajímavé. S dětmi čteme, zpíváme, děláme výtvarné, konstrukční a manipulační činnosti, cvičíme, chodíme na venkovní hřiště nebo krátké procházky.