Ceník / Price list

 Ceník platný pro děti od 2 do 6 let

Cenik Preslova na web

Jednorázové hlídání: 100,- Kč/hod (po předchozí telefonické domluvě)

Typ docházky je třeba zvolit nejpozději při předání přihlášky do mateřské školky.
Neurčujeme termíny zápisu, termín zápisu je ten, který se hodí Vám.

Školku lze navštívit kdykoli po telefonické domluvě.
V PŘÍPADĚ ABSENCE SE UHRAZENÉ ŠKOLNÉ NEVRACÍ, JE VŠAK MOŽNO INDIVIDUÁLNĚ DOHODNOUT NAHRAZENÍ DOCHÁZKY ( POUZE V DANÉM MĚSÍCI ), V PŘÍPADĚ ABSENCE CELÝ MĚSÍC JE NÁHRADA 50% PŘI PŘEDLOŽENÍ POTVRZENÍ OD LÉKAŘE O ABSENCI.

JEDNORÁZOVÝ VSTUP DO ŠKOLIČKY mimo uhrazený a smluvený den docházky je 600,-Kč se stravou - Není určeno pro pravidelnou docházku, je omezeno na nahodilé 3 vstupy do měsíce maximálně.

Ukončení docházky do školičky v průběhu školního roku je nutné oznámit ředitelce písemnou formou, a to s měsíčním předstihem.

Slevy
Za úhradu školného na 3 měsíce předem  poskytujeme slevu 3%

Cena zahrnuje
celodenní vzdělávací program – nezahrnuje speciální kroužky, divadla a výlety školičky
stravu, hygienické potřeby (mýdlo, toaletní papír, papírové kapesníčky atd.)
pitný režim
pojištění

Platební podmínky

  •  Školné je splatné vždy mezi 15-31 dne v měsíci předem v hotovosti nebo převodem na účet tak, aby byla platba připsána na účet provozovatele nejpozději do 31.dne příslušného měsíce pod variabilním symbolem jímž je rodné číslo dítěte a ve zprávě pro příjemce je uvedeno jméno dítěte.
  • Pokud není uhrazeno včas, bude účtováno 10% denně z celkové částky až do zaplacení.
  • Pokud není úhrada provedena ani do posledního dne v měsíci, dítě je bez náhrady vyloučeno.
  • Za každou započatou hodinu mimo provozní hodiny Mateřské školy Domeček  účtujeme 250,- Kč.