Ceník / Price list

 Ceník platný pro děti od 2 do 6 let

 

 

 

 

Jednorázové hlídání: 130,- Kč/hod (po předchozí telefonické domluvě)

Typ docházky je třeba zvolit nejpozději při předání přihlášky do mateřské školky.

Neurčujeme termíny zápisu. Školku lze navštívit kdykoli po telefonické domluvě.
V PŘÍPADĚ ABSENCE SE UHRAZENÉ ŠKOLNÉ NEVRACÍ.

JEDNORÁZOVÝ VSTUP DO ŠKOLIČKY mimo uhrazený a smluvený den docházky je 750,-Kč se stravou - Není určeno pro pravidelnou docházku, je omezeno na nahodilé 3 vstupy do měsíce maximálně.

Ukončení docházky do školičky v průběhu školního roku je nutné oznámit ředitelce písemnou formou, a to s měsíčním předstihem.

Slevy
Za úhradu školného na 3 měsíce předem  poskytujeme slevu 3%

za úhradu školného září - červen 10% sleva

sourozenecká sleva 10% při plné každodenní docházce

Cena zahrnuje
celodenní vzdělávací program
stravu, hygienické potřeby (mýdlo, toaletní papír, papírové kapesníčky atd.)
pitný režim
pojištění

Cena nezahrnuje
speciální kroužky, divadla a výlety školičky

Platební podmínky

  •  Školné je splatné vždy mezi 15-31 dne v měsíci předem v hotovosti nebo převodem na účet tak, aby byla platba připsána na účet provozovatele nejpozději do 31.dne příslušného měsíce pod variabilním symbolem jímž je rodné číslo dítěte a ve zprávě pro příjemce je uvedeno jméno dítěte.
  • Pokud není uhrazeno včas, bude účtováno 10% denně z celkové částky až do zaplacení.
  • Pokud není úhrada provedena ani do posledního dne v měsíci, dítě je bez náhrady vyloučeno.
  • Za každou započatou hodinu mimo provozní hodiny Mateřské školy Domeček  účtujeme 250,- Kč.