Vyšetření zraku u dětí v naší školce pomáhá – PŘÍBĚH VAŠÍKA

Vyšetření zraku u dětí v naší školce pomáhá - příběh Vašíka

V lednu 2017 v mateřské škole a jeslích Domeček proběhlo preventivní screeningové vyšetření zraku dětí speciálním diagnostickým přístrojem PlusoptiX (vision screener)

Samotné vyšetření trvalo velmi krátce, dítě není vystaveno stresu, neboť se provádí v jemu dobře známém prostředí mateřské školy. Vyšetřovanému dítěti bylo na vzdálenost 1 metru změřena jeho dioptrická hodnota obou očí. Všichni rodiče získali potvrzení o vyšetření, štítek do zdravotního průkazu dítěte, jehož prostřednictvím je informace o screeningu zraku rovněž předána dětskému lékaři. V případě pozitivního nálezu dioptrické oční vady navíc obdrželi doporučení k návštěvě očního lékaře, který provede kompletní vyšetření, určí přesnou diagnózu a zahájí příslušnou léčbu.

Toto vyšetření odhalilo u dvou dětí naší školičky a jeslí vadu ( dle informací rodičů ,kteří se neobávali svěřit s výsledkem vyšetření), která je velmi těžko diagnostikovaná a její zjištění by rodičům i učitelům a lékařům mohlo trvat ještě několik let. Je možné, že mohlo být odhaleno i více vad u dětí, jen se rodiče bojí s informací svěřit personálu školky a jeslí.

Jedním z dětí byl Vašík, kterému byla odhalena vada, která je těžko diagnostikovatelná a po nasazení vhodné korekce na oči byl Vašík dle rodičů, tak spokojený, že už brýle se správnou hodnotu čoček nechtěl ani z očí sundat.

Jsme rádi, že přispíváme touto péči ke zdraví našich dětí.

Tuto diagnostiku dětského zraku budeme i nadále zařazovat do našeho programu školy a jeslí.

ředitelka školičky a jeslí

Markéta Lukáčová

Domeček Mateřská škola s.r.o.

 

Comments are closed.