O nás

O školičce a jeslích Domeček

Jsme soukromá školka a jesle pro děti od 1,5 do 6 let s kapacitou 24 dětí pro pobočku Preslova 25, Praha 5. Již od roku 2010 zajišťujeme péči o děti s bohatým programem zaměřeným na individualitu dětí.
Hravou a zábavnou formou se podílíme společně s rodinou na rozvoji osobnosti dítěte.
Školička Domeček se nachází v centru Prahy 5, na adrese Preslova 25 a je součástí budovy Smíchovské střední průmyslové školy se samostatným vchodem.  Součástí školičky je také hojně využívaná přilehlá zahrada se vzrostlými stromy a vlastní zahrádkou na pěstování zeleniny. Příhodná pozice v blízkosti trasy metra B, stanice Anděl zaručuje, že školka v centru Prahy 5 Smíchova vyhovuje rodičům, kteří za prací dojíždějí MHD ale i autem, proto rádi používáme slogan "Mateřská škola a jesle pro Prahu 5 a okolí"

Při práci s dětmi využíváme tématicky zaměřené programové bloky s mnoha aktivitami. Vedeme děti k samostatnosti, zdravému životnímu stylu, ke spolupráci a kamarádskému vztahu k ostatním dětem. Podporujeme rozvoj jejich tvůrčích schopností a fantazie a nenásilnou integraci dětí do kolektivu.

 

NAŠE PŘEDNOSTI

Naše školka Domeček poskytuje klidné, přátelské, vstřícné a empatické prostředí. Nejen proto, že máme k dispozici krásné prostory v centru Smíchova s vlastní zahradou ale i proto, že všeobecná pohodová atmosféra vytvářená našimi "tetami", které mají mnoho jak pedagogických tak i praktických zkušeností z výchovy vlastních dětí a vědí tak jak zareagovat v nejrůznějších situacích, na vás dýchá při každé návštěvě. Tety a pedagogové jsou do naší školky pečlivě vybírány. Musí projevit nejen pedagogickou erudici a zkušenost, ale musí být též laskavé a trpělivé, obdařené uměním naslouchat dítěti.

Zastáváme tyto zásady přístupu k dětem, rodičům i vzdělávacímu procesu:

 • velice individuální adaptace dítěte (na nové prostředí školičky, na skupinu dětí i na tety, jako na nové dospělé v jeho životě)
 • postupné budování pocitu jistoty a důvěry, které jsou pro dítě v tomto věku klíčové
 • respektující prostředí, vybudované společně s dětmi
 • poskytujeme zpětnou vazbu rodičům o pokrocích jejich dítěte na individuální bázi
 • aplikujeme všestranně podporující výchovně vzdělávací program dle požadavků RVP PV
 • naše učitelky jsou nejen kvalifikované, ale hlavně empatické, laskavé a milující
 • zaměřujeme se na rozvoj sebeobsluhy a hygieny
 • z výchovně vzdělávacího hlediska zprostředkováváme svět kolem nás formou hry, hudby, výtvarného tvoření, tance a cvičení
 • ve školičce se zaměřujeme na všestranný rozvoj dítěte a učení se prožitkem, formou aktivit: (keramika, kulturní akce, návštěvy solné jeskyně, angličtina)
 • učíme děti respektující komunikaci, kladnému řešení konfliktů a ohleduplnosti
 • podporujeme děti v samostatnosti a vedeme je k nalezení řešení jejich obtíží a problémů

 

Pohled z ulice Preslova

Preslova detail

Preslova detail

 

Pohled z ulice Preslova

Interiér a exterier