Program

Rádi bychom vám přiblížili denní režim vašich ratolestí.

Rozvrh hodin

07:30 - 09:00 - příchod dětí - Raníček (povídání, protažení jóga, volná hra v herně, čekání na kamarády)

08:30 - 09:00 - svačina

09:00 - 09:30 - dopolední činnost dle programu

09:30 - 11:30 - procházka, nebo pobyt na zahradě

11:30 - 12:00 - hygiena, příprava na oběd

11:30 - 12:30 - oběd, čištění zoubků, odchod dětí z dopol. bloku 12:30 - 14:30 - pohádka, odpočinek, volná hra

14:30 - 15:00 - svačina

15:00 - 16:30 - odpolední činnost dle programu

16:30 - 17:30 - volná hra v herně nebo na zahradě, odchod dětí domů