Prázdniny 2021- Letní příměstský tábor

Prázdniny 2021 ve školičce Domeček v Praze 9 Kyjích

PROVOZ ŠKOLIČKY A JESLÍ JE BĚHEM PRÁZDNIN.

Na letní prázdniny pro Vaše děti připravujeme tématicky zaměřené týdny a školička bude přístupná i dětem, které školičku běžně nenavštěvují.

Pro děti do školičky již zapsané platí ceny dle platného ceníku a smlouvy.

Cena pro děti přihlášené na prázdninový provoz je 2.490,-Kč vč. stravování a pitného režimu.

 

Úhrada záloha 50% z ceny v době přihlášení a 50% před nástupem do školičky.

Je možné dítě přihlásit i na jednotlivé dny.

Sourozenec má 10% slevu ze školného. 

V případě pozdního přihlášení činí školné 498,-Kč / 1 den.

Stravné – svačina, oběd s polévkou, svačina, svačina, pitný režim v ceně.

Číslo účtu : 107-3938280297/0100 KB

Variabilní symbol : rodné číslo dítěte

Do poznámky, prosím, napište jméno dítěte.

Platbu, prosím, proveďte na účet nebo hotově ve školce.

Přihlášku si vyzvedněte ve Školička Domeček, případně Vám ji pošleme mailem, při nástupu se ještě vyplňuje potvrzení o bezinfekčnosti  a prosíme kopii karty pojištěnce.

Storno podmínky:

V případě, že dítě onemocní do 7 dnů před  nástupem  na školičku na základě předloženého zdravotního potvrzení od lékaře – bude vráceno 30% platby.

V případě, že dítě onemocní do 14 dnů před nástupem na školičku, na základě předloženého zdravotního potvrzení od lékaře – bude vráceno 50% platby.

Více informací na telefonním čísle: 603439570, skolickadomecek@gmail.com