Rádi bychom vám přiblížili denní režim vašich ratolestí.

Rozvrh hodin

07:30 - 09:00 - příchod dětí - Raníček (povídání, protažení jóga, volná hra v herně, čekání na kamarády)
09:00 - 09:30 - svačina
09:30 - 10:45 - dopolední činnost dle programu
10:45 - 11:45 - procházka, nebo pobyt na zahradě
11:45 - 12:00 - hygiena, příprava na oběd
12:00 - 13:00 - oběd, čištění zoubků, odchod dětí z dopol. bloku
13:00 - 14:30 - pohádka, odpočinek, volná hra
14:30 - 15:00 - svačina
15:00 - 16:30 - odpolední činnost dle programu
16:30 - 17:30 - volná hra v herně nebo na zahradě, odchod dětí domů

Program

dle  Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v souladu s RVP.