Kalendář akcí

ukázka programu

Téma: „Proměny přírody“

Ranní hry – Grafomotorická cvičení

Omalovánky – barvy podzimu

Domalovávání chybějící půlky listu

Ranní kruhy – Povídání si o proměnách počasí, seznámení s terminologií (jasno, polojasno, zataženo,

deštivo). Říkanky a básničky o podzimu a o počasí.

Pohybové hry: Hra – povětrnostní podmínky

Hra na blesk a hrom

Hra rozfoukané mraky

Řízené činnosti – VČ: Kreativní výroba z přírodních materiálů (listy, kaštany, šípky…)

Malování proměn počasí

HČ: Písničky s podzimní tématikou (s využitím hudebních pomůcek)

PČ: Pohybové hry, protahování, předvádění proměn počasí

VZČ: Naučení pojmů o počasí, pochopení změn přírody v podzimním čase, říkanky a

básničky

Prak.Č. – Sbírání materiálů k výtvarné činnosti (kaštany, listy, šípky,…)

Splněné cíle

 spolupráce s ostatními dětmi

 rozvoj všech poznávacích a kreativních schopností dětí

 rozvoj krátkodobé a dlouhodobé paměti

 rozšíření slovní zásoby

 rozvíjení nových pohybových dovedností

 rozvoj hudebního cítění a rytmu

 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností

 vnímat svět jak rozmanitý, pozoruhodný

 rozlišovat a pojmenovávat barvy

Ťuká, ťuká deštík

Ťuká, ťuká deštík, na široký deštník.

Ťuká, ťuká prstíkem, kdo je pod tím

deštníkem?

To jsem já panenka, točí se mi sukénka.

Běžím, běžím k sluníčku, usušit si sukničku.

Had leze z díry

Had leze z díry, vystrkuje kníry. Na hlavě

má čepiči, pod čepicí bukvici. Bába se ho

lekla na kolena klekla. Jen se bábo nelekej,

na kolena neklekej. Já sem přeci hodný

had. Já mam všechny děti rád.

Podzim

Na zem jabka padají,

ptáci křídla zdvihají.

Léto balí fidlátka,

podzim klepe na vrátka

Kaštan

Už je podzim, listí žloutne,

ve větru se kaštan zhoupne.

Chvilinku se pohoupe,

pak se z slupky vyloupne.

Padá dolů volným pádem,

letí dolů, padá na zem.

Naštěstí se nerozbije,

z trávy kousek vyčuhuje.