Stát zaplatí školku za Vás i za rok 2021/ Tax returns for the year 2021 and discount on schools fees / kindergarten.

Vážení rodiče, přátelé Školičky Domeček,

Díky slevě na dani zaplatí stát za rok 2021 část školkovného za Vás až do výše 15200 Kč.

I za rok 2021 si budete moci uplatnit slevu na dani za školkovné v naší mateřské škole/jeslích.
Školička Domeček a Jesle Domeček , kterou provozuje Domeček Mateřská škola s.r.o. spadá mezi předškolní zařízení, kde lze uplatnit slevu na dani. Konkurenční zařízení, která nejsou registrována v síti škol, vystavit potvrzení na  slevu dani nemohou.

Slevu leze uplatnit pouze u registrovaného zařízení v MŠMT.

Jak?
Vystavíme potvrzení na částku, kterou jste zaplatili za školkovné v roce 2021.

Kdy?
Na základě námi vystaveného potvrzení uplatníte slevu na dani (za umístění dítěte) u zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování záloh, nebo u správce daně v rámci daňového přiznání. Slevu nelze uplatnit průběžně v každém měsíci.

O potvrzení platby školkovného za rok 2021 můžete požádat na emailu: skolickadomecek@gmail.com, prosíme v mailu uvádějte rodné číslo dítěte, jméno dítěte a jméno rodiče uplatňujícího slevu v daňovém přiznání.

Kdo?
Slevu může uplatnit jeden z rodičů, žije-li s ním dítě ve společné domácnosti. Naopak slevu nemohou uplatnit prarodiče na vnuka či vnučku (s výjimkou péče nahrazující péči rodičů).

Kolik?
Slevu lze uplatnit až do výše minimální mzdy, která v roce 2021 činí 15 200 Kč. Tato částka lze uplatnit za školkovné za každé dítě zvlášť. Výdaje na stravování a dopravu však zahrnout nelze.

 

Comments are closed.