Artefiletika

Zážitková pedagogika artefiletika v praxi, aneb kouzlení s barvami a provázkem


Artefiletika je název pro specifický přístup k uplatnění uměleckých aktivit ve všeobecném vzdělávání a ve výchově. V Artefiletice je důležité vytvořit pro žáky podmínky pro zážitkově bohatou a tvůrčí činnost a následně zajistit, aby tato činnost byla pedagogicky co nejlépe využita pro poznávací, sebepoznávací, sociální a komunikační aktivity.
Artefiletika rozvíjí tvořivost dítěte, spojuje dítě s uměním nejen výtvarným, ale i hudebním, literárním a dramatickým. Artefiletika se snaží povzbudit duševní sílu dítěte. Dítě má svobodu tvorby a díky artefilice může vyjádřit své pocity, přání, vzpomínky, radost ale i smutek, prostě veškeré emoce a pocity skryté v dětském nitru. Dětský strach a úzkost tak dostanou tvář a jejich pojmenováním se děti dokážou podívat na nehezkou událost trochu jinak a dostanou odvahu ji změnit a vyrovnat se s ní. V Artefiletice je důležité provádět reflexní dialog po každé umělecké činnosti, který je důležitý nejenom pro rozvoj komunikativních a sociálních dovedností, ale dá dítěti šanci vyjádřit co bylo lehké nebo těžké, co se mu líbilo a co ne, co by rádo změnil nebo udělalo jinak atd., a hlavně proč. To nutí dítě přemýšlet, nahlédnout do sebe, poznat jiné lidi a samo sebe.