ČARODĚJNICKÝ REJ ve školičce Domeček Kyje

ČARODĚJNICKÝ REJ jsme si na naší zahradě užili, vyrobili jsme čarodějnici, zapálili oheň, pekli buřtíky a užívali pobyt venku na školkové zahradě